Surfa i flikar

Du kan surfa på webbsidor genom att öppna dem i separata flikar inuti Safari-fönstret.

Så här öppnar du sidor i flikar:

 • Du öppnar en länk på en webbsida genom att högerklicka på länken och välja ”Öppna länk i ny flik”.

  Du kan också kontrollklicka på länken.

 • Du öppnar ett bokmärke i bokmärkesraden genom att högerklicka på bokmärket och välja ”Öppna i ny flik” eller ”Öppna i flikar” om bokmärket är en samling.

  Du kan också kontrollklicka på bokmärket.

 • Du öppnar en tidigare sida genom att hålla ner Ctrl-tangenten och klicka på tillbaka- eller framåtknappen.

 • Du öppnar bokmärkeslistan eller favoritplatssidan genom att hålla ner Ctrl-tangenten och klicka på symbolen med den öppna boken eller symbolen för favoritplatser.

Så här öppnar du flikar från bokmärkeslistan:

 • Klicka på symbolen med den öppna boken så visas bokmärkeslistan.

 • I sidofältet markerar du den samling som innehåller de bokmärken du vill öppna. Samlingens bokmärken visas till höger.

  Om listan med bokmärken inte visas eftersom Cover Flow-vyn täcker den drar du handtaget under rullningslisten i Cover Flow uppåt.

 • Markera det bokmärke du vill öppna och tryck på mellanslagstangenten.

Så här lägger du in bokmärken till flera flikar som en samling:

 • Öppna webbplatserna som flikar i ett Safari-fönster.

 • Välj Bokmärken > ”Lägg till ett bokmärke för dessa flikar”. (Om bokmärkesmenyn inte visas trycker du ner alternativtangenten så visas menyraden.)

 • Skriv ett namn för bokmärket och välj en placering från popupmenyn. Klicka sedan på Lägg till.

Om du placerar samlingen i bokmärkesraden kan du ange att alla webbsidorna i den ska öppnas i flikar när du klickar på samlingen. Klicka på symbolen med den öppna boken, välj Bokmärkesrad i sidofältet och välj sedan Autoklicka bredvid samlingens namn i listan till höger.

Så här ändrar du ordningen på eller flyttar flikar:

 • För att ordna flikar placerar du markören över fliken och drar den till vänster eller höger i flikraden.

 • För att öppna fliken i ett annat Safari-fönster placerar du markören över fliken och drar den till ett annat Safari-fönster eller till skrivbordet.

 • Högerklicka på en flik och välj ”Flytta flik till nytt fönster”.

Du anger inställningar för hur sidor öppnas i flikar genom att välja åtgärdsmenyn > Inställningar och klicka på Flikar. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)


Surfa i flikar