Söka efter ämnen på RSS-sidor

Om du läser RSS-sidor (nyhetsartiklar) kan du skapa ett bokmärke som söker efter artiklar om ett visst ämne.

Så här skapar du ett bokmärke som söker efter ämnen:

  1. Gå till RSS-vyn för den webbsida du vill söka i. Gå till exempel till www.nytimes.com och klicka på RSS-symbolen i adressfältets högra ände.

    Om det finns fler än en RSS-vy för en webbsida visas en lista över alla tillgängliga RSS-sidor när du klickar på RSS-symbolen. Välj önskad sida.

  2. Skriv in det ämne du vill söka efter i fältet Sök artiklar. Skriv till exempel ”fotboll” om du vill söka efter artiklar om fotboll.

  3. Klicka på knappen Lägg till (+).

  4. Ange ett namn för bokmärket, t.ex. ”Fotbollsnyheter”.

  5. Ange var du vill spara bokmärket. Du kan lägga till det i bokmärkesraden, menyn Bokmärken eller någon av bokmärkessamlingarna, till exempel Sport.

  6. Klicka på Lägg till.

    När du klickar på bokmärket öppnas en RSS-sida som visar alla artiklarna som matchar din sökning.

Söka efter ämnen på RSS-sidor