Söka bokmärken

Om du inte kan hitta ett bokmärke du vill använda kan du söka i bokmärkeslistan.

Så här söker du i bokmärkeslistan:

  1. Klicka på symbolen med den öppna boken längst till vänster i bokmärkesraden.

  2. Om du vill begränsa sökningen till en viss samling klickar du på samlingen i listan Samlingar.

  3. Skriv ett ord eller en fras i sökfältet uppe i högra hörnet av bokmärkeslistan. Resultaten visas allteftersom du skriver.

  4. Om du vill söka i alla samlingarna klickar du på knappen Alla ovanför sökresultatlistan.

Söka bokmärken