Gå tillbaka till din startsida

Startsidan är den webbsida som visas när du öppnar Safari eller öppnar ett nytt fönster i Safari. Safari är inställt på att öppna den startsida som du angivit i dina Safari-inställningar.

Så här går du tillbaka till din startsida från andra webbplatser:

Välj Historik > Startsida.

Om du vill välja en ny startsida eller ändra vad som visas i nya Safari-fönster öppnar du Safari-inställningarna och klickar på Allmänt.


Se även

Välja hemsida

Gå tillbaka till din startsida