Besöka webbplatser

Du kan gå till en webbplats på flera olika sätt: klicka på en länk, klicka på ett bokmärke eller en favoritplatsförhandsvisning eller skriva adressen till en webbsida.

Så här går du till en webbsida via en länk:

Klicka på länken. Länkar till webbsidor finns på många olika platser:

  • Webbsidor: Det finns mycket få webbsidor som inte leder vidare på webben, de flesta webbsidor innehåller länkar till flera andra sidor. Surfa runt och utforska genom att klicka på länkarna.

  • E-brev: Folk skickar ofta länkar i e-brev. Klicka på dessa bara om du litar på källan.

  • Adressbok: Gå direkt till en webbplats som finns listad i adressboken genom att klicka på den. (Du kan också lägga till webbplatser från din adressbok i din bokmärkeslista.)

  • Andra dokument: Dokument som inte är webbsidor kan innehålla länkar som du kan klicka på och öppna webbsidor. Om du ser något som ser ut som en webbadress men som det inte går att klicka på provar du det här: kopiera adressen, öppna Safari, klistra in adressen i Safaris adressfält (överst i Safari-fönstret) och tryck på returtangenten eller Enter. Om adressen är giltig öppnar Safari den aktuella webbsidan.

Så här går du till en webbsida via ett bokmärke:

 • Klicka på bokmärket i bokmärkesraden överst i Safari-fönstret.

 • Välj bokmärket från bokmärkesmenyn.

Du visar och ordnar bokmärkena genom att klicka på symbolen med den öppna boken i bokmärkesraden. Om du vill veta mer om hur du lägger till och hanterar bokmärken läser du:

Så här går du till en webbsida genom att ange webbsidans adress:

 • Markera eventuell text som finns i adressfältet (överst i Safari-fönstret).

 • Skriv adressen.

  De flesta webbadresser har formatet ”http://www.exempel.com”.

 • Gör något av följande:

 • Om du besöker webbsidan för första gången trycker du på returtangenten eller Enter när du har skrivit adressen.

 • Om du har besökt webbsidan förut fyller Safari automatiskt i fältet med den troligaste adressen medan du skriver.

  Om den webbplats Safari föreslår är rätt ansluter du till den genom att trycka på returtangenten eller Enter. Om det inte är den webbplats du vill besöka tittar du i listan över förslag som skapats från dina bokmärken och surfhistoriken. Klicka på den webbplats du vill besöka.

Undvik att skriva i onödan genom att skriva in den viktigaste delen av adressen så fyller Safari i resten. Om du t.ex. vill besöka ”http://www.exempel.com, så skriver du in ”exempel.com”.

Besöka webbplatser