Kortkommandon i Safari

Många av kortkommandona i Safari visas bredvid kommandona i Safari-menyerna. Här är ytterligare några kortkommandon.

Åtgärd
Kortkommando

Webbsidor

Markera sökfältet

Ctrl-alt-F

Rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller höger

Piltangenter

Rulla neråt en skärmbild

Tangenten Page Down

Mellanslagstangenten

Rulla uppåt en skärmbild

Tangenten Page Up

Skift—mellanslagstangenten

Öppna en sida i en ny flik

Tryck på Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar på en länk eller ett bokmärke

Öppna en sida i en ny flik och placera fliken överst

Håll ner Ctrl- och skifttangenten medan du klickar på en länk eller ett bokmärke

Placera nästa flik överst

Placera föregående flik överst

Ctrl-tabb

Ctrl-skift-tabb

Öppna alla bokmärken som finns i en samling eller i bokmärkesraden i flikar

Tryck på Ctrl-tangenten och klicka på samlingen i bokmärkesraden

Se en lista med de senaste sidorna ordnade efter namn

Tryck på knapparna Föregående eller Nästa tills listan visas

Öppna en hämtad fil

Dubbelklicka på symbolen bredvid filen i fönstret Hämtade filer

Bokmärken

Lägga till ett bokmärke i menyn Bokmärken

Öppna sidan och tryck på Ctrl-skift-D

Lägga till ett bokmärke i bokmärkesraden

Dra sidans symbol från adressfältet till bokmärkesraden

Flytta ett bokmärke till bokmärkesraden

Dra bokmärket åt vänster eller höger

Ta bort ett bokmärke från bokmärkesraden

Dra bort bokmärket från bokmärkesraden

Bokmärkeslistan

Öppna bokmärkeslistan

Ctrl-alt-B

Välj nästa bokmärke eller mapp i en samling

Uppåt- eller nedåtpiltangenten

Öppna en mapp i en samling

Högerpil

Stäng en mapp i en samling

Vänsterpil

Öppna en mapp i en samling och alla undermappar i mappen

Alt-högerpil

Stäng en mapp i en samling och alla undermappar i mappen

Alt-vänsterpil

Ändra namn eller adress för ett bokmärke

Markera bokmärket och sedan klicka på bokmärkets namn eller adress

Välj nästa bokmärkesnamn eller -adress och ändra det när text är markerad

Tryck på tabbtangenten

Avsluta redigeringen av ett bokmärke

Tryck på returtangenten

Ta bort ett bokmärke i bokmärkeslistan

Markera bokmärket och tryck på backstegstangenten

 

Kortkommandon i Safari