Vad är ”nätfiske”?

Nätfiske innebär att någon utger sig för att vara en riktig organisation eller företag, t.ex. en Internetleverantör, bank eller auktionswebbplats och på så sätt lura till sig känslig information som användarnamn, lösenord och kreditnummer. Nätfiske sker ofta i form av ett e-brev eller snabbmeddelande som ber dig ange känslig information på en falsk webbplats som ser nästan exakt likadan ut som en äkta.

Med Safari får du hjälp att skydda dig mot bedrägliga webbplatser. När du besöker en misstänkt webbplats varnar Safari dig och programmet hindrar att webbsidan läses in. Se till att kryssrutan ”Varna om jag besöker en bedräglig webbplats” är markerad på panelen Säkerhet i Safari-inställningarna om du vill utnyttja det här skyddet.


Vad är ”nätfiske”?