Undvika bedrägliga webbplatser

När du går till en webbsida, till exempel för banktjänster, kontrollerar Safari webbplatsens certifikat och jämför det med certifikat som är erkänt legitima. Om Safari inte godkänner webbplatsens certifikat, eller om webbplatsen inte har något, meddelar Safari detta.

Om du vill veta mer om Safari och certifikat läser du följande ämne:

Gör så här om du får en certifikatvarning:

  • Klicka på Visa certifikat och kontrollera om det finns misstänkt information i certifikatet.

    • Leta efter ett meddelande som säger ”Detta certifikat signerades av en otillförlitlig utfärdare”. Om det meddelandet visas klickar du på Avbryt och låter bli att besöka webbplatsen.

    • Klicka på fliken Detaljer. Kontrollera att namnet och företaget i certifikatet är samma som den person eller det företag som äger webbplatsen. Om något ser konstigt ut eller om det inte står det du förväntat dig klickar du på Avbryt och låter bli att besöka webbplatsen.

  • Om du vill fortsätta till webbplatsen kontrollerar du först att adressen i verktygsfältet i Safari verkligen är rätt adress för den webbsida du vill besöka. Adressen ska börja med ”https://” och namnet på webbplatsen måste vara rättstavat. Ibland kan bedrägliga webbplatser ha adresser som är mycket snarlika betrodda webbplatsers adresser med bara en eller två ändrade bokstäver.

  • Kontakta webbplatsens administratör, förklara problemet och be om mer information.

Om du fortsätter sparas certifikatet på datorn och varningen kommer inte att visas igen för webbplatsen förrän du avslutar och startar om Safari. Du kan flytta certifikatet senare. Vill du visa och hantera certifikat väljer du Start > Kontrollpanelen, klickar på Internetalternativ och sedan på fliken Innehåll.


Undvika bedrägliga webbplatser