Tömma cacheminnet

När du öppnar webbsidor sparar Safari sidorna på datorn på en temporär plats som kallas ”cacheminne”. Om du går tillbaka till en webbsida senare kan Safari hämta webbsidan från cacheminnet snabbare än från Internet, så cacheminnet är en bra tidsbesparande funktion för sidor du besöker ofta.

Om innehållet på en webbsida verkar gammalt kan du tömma cacheminnet så att Safari hämtar den senaste versionen av webbsidan. Om du tror att en webbsida inte visas på rätt sätt kan det hjälpa att tömma cacheminnet.

Så här tömmer du cacheminnet:

Tryck på Ctrl-alt-E och klicka sedan på Töm.

Så här uppdaterar du den aktuella webbsidan:

Tryck på Ctrl-R eller klicka på uppdateringssymbolen (böjd pil) i adressfältet i Safari.

När du uppdaterar en webbsida visas alltid den senaste versionen av webbsidan. Ingen information hämtas från cacheminnet.

Tömma cacheminnet