Surfa privat

När du surfar på webben sparar Safari information om de webbplatser du besöker, bland annat innehåll och eventuella användarnamn, lösenord och kontokortsnummer du anger. Andra personer som använder din dator kan se den informationen. Om du inte vill att den här informationen ska sparas aktiverar du privat surfning.

Privat surfning är alltid av när du öppnar Safari, även om det var på när du senast avslutade programmet.

Så här aktiverar du privat surfning:

  • Välj åtgärdsmenyn > Privat surfning. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

  • När ett bekräftelsemeddelande visas klickar du på OK.

Så här avaktiverar du privat surfning:

  • Välj åtgärdsmenyn > Privat surfning så att markeringen försvinner. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

  • Stäng alla fönster du visat personlig information i.

  • Om du inte stänger dessa fönster kan andra användare se sidorna med hjälp av tillbaka- och framåtknapparna.

Om du har glömt att aktivera privat surfning:

När du har surfat färdigt väljer du åtgärdsmenyn > Återställ Safari. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

När privat surfning är aktiverat läggs webbsidor inte till i historiklistan, fönstret Hämtade filer rensas, information sparas inte för Autoformulär och sökningar läggs inte till i popupmenyn i sökfältet. Webbplatser som sparar databaser på datorn kan inte ändra databaserna, så tjänster som normalt är tillgängliga på sådana webbplatser kanske är delvis eller helt otillgängliga tills du avaktiverar privat surfning.

Eventuella ändringar för cookies som sker under privat surfning tas bort när du avaktiverar privat surfning.

Viktigt: Privat surfning tar bara bort namnen på de objekt du hämtat från fönstret Hämtade filer. Om du vill ta bort själva objekten måste du radera dem.


Surfa privat