Ställa in en proxyserver

Om datorn ansluter till Internet via ett nätverk som skyddas av en brandvägg kanske du behöver ange proxyservrar för att komma åt webbsidor och andra Internetresurser.

Innan du börjar frågar du nätverksadministratören vilken typ av proxyserver du ska ange (t.ex. en webbproxyserver), serverns IP-adress eller DNS-namn och ett portnummer.

Så här ställer du in en proxyserver:

  1. Välj åtgärdsmenyn > Inställningar och klicka på Avancerat. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

  2. Klicka på Ändra inställningar. Dialogrutan Internetegenskaper öppnas. (Om du använder Windows Vista heter dialogrutan Internetalternativ.)

  3. Klicka på Inställningar och använd du den information du fått av nätverksadministratören till att ändra inställningarna.

  4. Klicka på OK.

Servern kallas ”proxy” (ombud) eftersom Safari skickar beställningar av webbsidor till servern i stället för direkt till webbplatsen.

Ställa in en proxyserver