Radera surfhistoriken

Safari håller reda på webbsidor du visat i historiken. Med hjälp av den här listan kan du snabbt gå tillbaka till de webbsidorna, men du kan vilja rensa den för att skydda integriteten.

Så här rensar du hela listan:

Välj Historik > Rensa historik och klicka på Rensa. (Om menyn Historik inte visas trycker du på alternativtangenten så visas menyraden.)

Så här tar du bort enskilda objekt från listan:

  • Klicka på symbolen med den öppna boken.

  • Klicka på Historik i listan Samlingar till vänster.

  • Markera de objekt du vill radera i bokmärkeslistan till höger och tryck sedan på backstegstangenten.

    Om listan med bokmärken inte visas eftersom Cover Flow-vyn täcker den drar du handtaget under rullningslisten i Cover Flow uppåt.

Så här tar du bort enskilda objekt automatiskt efter en viss tid:

  • Välj åtgärdsmenyn > Inställningar och klicka på Allmänt. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

  • Välj ett alternativ från popupmenyn ”Ta bort objekt i historik”.

Radera surfhistoriken