Radera listan över hämtade filer

Safari skapar en lista över de objekt du har hämtat. Du kanske vill radera listan för att behålla privat information privat och för att städa upp.

Så här raderar du listan över hämtade filer:

  • Välj åtgärdsmenyn > Hämtade filer. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

  • I fönstret Hämtade filer klickar du på Radera.

Så här raderar du listan över hämtade filer automatiskt:

  • Välj åtgärdsmenyn > Inställningar och klicka på Allmänt. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

  • Välj ett alternativ från popupmenyn ”Ta bort objekt från filhämtningslistan”.

Radera listan över hämtade filer