Radera Autoformulär-information

Om Safari är inställt på att fylla i formulär automatiskt kan du avaktivera den funktionen och radera eventuell information som Safari har sparat.

Så här avaktiverar du Autoformulär och raderar sparad information:

  1. Välj åtgärdsmenyn > Inställningar och välj Autoformulär. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

  2. Avmarkera ”Använd info från mitt Adressbok-kort” och ”Andra formulär”.

  3. Klicka på Redigera bredvid ”Andra formulär”. Då visas en lista över webbplatser där du normalt fyller i information som namn och e-postadress.

  4. Markera enskilda webbplatser och klicka på Ta bort, eller klicka på Ta bort alla. Klicka på Klar.

Om du klickar på knappen Redigera bredvid ”Använd info från mitt Adressbok-kort” öppnas din adressbok. Du vill nog inte radera informationen som finns på ditt adressbokskort eftersom den används i flera program än Safari.


Radera Autoformulär-information