Identifiera säkra webbplatser

När du använder en webbplats som hanterar privat eller ekonomisk information bör du kontrollera att webbplatsen är säker.

Leta efter en låssymbol

En en låssymbol högst upp i Safari-fönstret eller i adressfältet innebär att webbplatsen har ett certifikat. Det anger för Safari att det är en godkänd webbplats och att den information du lämnar på den kommer att krypteras.

Om du vill se innehållet i en webbplats certifikat klickar du på låssymbolen.

Vill du veta mer om certifikat läser du:

Kontrollera adressen

Kontrollera att webbplatsens adress börjar med ”https” (och inte ”http”).

Använd om möjligt en säker anslutning

Om webbplatsen inte är säker kanske du fick välja mellan en säker och en osäker anslutning när du loggade in. Gå tillbaka till inloggningssidan och leta efter en länk för säker inloggning. Även om du inte tänker visa känslig information är det bättre att alltid använda säker inloggning när det är möjligt, så att din inloggningsinformation och eventuell annan information du skickar krypteras.

Identifiera säkra webbplatser