Hantera cookies

Om du är orolig för cookies kan du ange hur du vill att Safari ska hantera dem.

Viktigt: Om du ändrar dina inställningar för cookies eller tar bort cookies kan det orsaka liknande ändringar i andra program.

Så här ändrar du inställningar för cookies:

 1. Välj åtgärdsmenyn > Inställningar och klicka på Säkerhet. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

 2. Under ”Acceptera cookies” anger du om och när Safari ska acceptera cookies från webbplatser. Om du vill veta vad alternativen innebär klickar du på hjälpknappen (ser ut som ett frågetecken).

 3. Om du vill se mer information om de cookies som finns sparade i din dator klickar du på Visa cookies. Följande information visas för varje cookie:

  • webbplatsen som sparade cookien

  • namn

  • sökväg, eller plats i din dator

  • säkerhetsstatus: cookies som är markerade som ”säkra” skickas via en krypterad anslutning

  • slutdatum (när den kommer att tas bort från din dator)

  • innehåll (normalt en kodsträng)

Om du har ställt in Safari på att blockera cookies kan du tillfälligt behöva acceptera cookies för att öppna en sida. Upprepa stegen ovan och välj Alltid. När du är klar med sidan stänger du av cookies igen och tar bort sidans cookies.


Hantera cookies