Certifikat och säkra webbplatser

Ett certifikat är en fil som hjälper till att skydda webbkommunikationer. Det kallas också digitalt certifikat och publikt nyckelcertifikat.

Certifikat utfärdas av betrodda organisationer som VeriSign, Inc. och RSA Security, Inc. När du går till en säker webbplats, t.ex. för bankaffärer, så kontrollerar Safari webbplatsens certifikat och jämför det med kända, legitima certifikat. Om Safari inte godkänner webbplatsens certifikat, eller om webbplatsen inte har något, meddelar Safari detta.

Vissa webbplatser har utökade valideringscertifikat, så kallade ”EV-certifikat”, som kräver mer utförliga undersökningar av certifikatutfärdarna. Safari stöder EV-certifikat.

En säker webbplats och Safari samarbetar för att kryptera all information som du utbyter med webbplatsen. Nyckeln som används för krypteringen finns i webbplatsens säkerhetscertifikat. Ingen kan läsa informationen under tiden den skickas. Detta skyddar inloggningsinformation, kontokortsnummer, adresser och annan känslig information.

Om du behöver ansluta till en webbplats som kräver ett personligt certifikat, får du ett certifikat och instruktioner för hur du installerar det. När certifikatet är installerat bör du automatiskt få autentiserad åtkomst till webbplatsen. Om du inte kan komma åt webbplatsen kontaktar du webbplatsens administratör.


Certifikat och säkra webbplatser