Återställa Safari

Om du använder en delad eller allmän dator kan du vilja återställa Safari så att andra personer inte kan se vilka webbsidor du har besökt eller annan information om hur du använt Safari.

Viktigt:Insticksfiler, små program som utför specifika åtgärder som att spela upp multimediefiler, finns ofta installerade för att utöka datorns funktioner. Vissa insticksfiler sparar information om vilka webbplatser du har besökt. Den informationen raderas inte när du återställer Safari så det kanske inte är möjligt att ta bort alla spår av din surfhistorik genom att återställa Safari.

Så här återställer du Safari:

 1. Välj åtgärdsmenyn > Återställ Safari. (Åtgärdsmenyn finns högst upp i Safari-fönstrets högra hörn och ser ut som ett kugghjul.)

 2. Avmarkera objekt som du inte vill återställa:

  Radera historik: Raderar listan över webbsidor du besökt.

  Nollställ Favoritplatser: Raderar alla ändringar du gjort för favoritplatser, t.ex. om du har lagt till webbplatser. Favoritplatssidan återgår till att visa de förhandsvisningar av webbsidor som visades när du först installerade Safari 4.

  Ta bort alla förhandsvisningar av webbsidor: Raderar alla miniatyrbilder Safari har sparat för webbsidor du besökt.

  Töm cache: Raderar de webbsidor du har besökt från det temporära minnet i datorn där Safari sparar dem. Cacheminnet gör att webbsidorna kan laddas snabbare.

  Rensa fönstret Hämtade filer: Raderar listan över filer som du hämtat från webbplatser. Det är bara namnen som raderas: filerna finns fortfarande kvar tills du raderar dem.

  Ta bort alla cookies: Tar bort cookies som webbplatser har sparat i datorn.

  Ta bort alla webbplatssymboler: Tar bort webbplatssymboler som är små grafiska bilder som identifierar webbplatser på Internet. De visas i Safaris adressfält och bokmärkeslista och på andra ställen. Symbolerna finns sparade i datorn.

  Ta bort sparade namn och lösenord:
  Raderar användarnamn och lösenord som Safari automatiskt fyller i på webbplatser som kräver dem (om funktionen Autoformulär är aktiverad).

  Ta bort övrig formulärtext från Autoformulär: Tar bort viss personlig information, t.ex. telefonnummer, som Safari använder till att automatiskt fylla i formulär på webbsidor (om funktionen Autoformulär är aktiverad). Om du tar bort information från Autoformulär försvinner inte informationen från din adressbok.

  Stäng alla Safari-fönster: Om du inte stänger alla Safari-fönster kan någon använda tillbaka- och framåtknapparna för att se vilka webbplatser du har besökt.

 3. Klicka på Återställ.

  Öppna fönster stängs och ett nytt fönster öppnas. Det nya fönstret startar en ny historik för tillbaka- och framåtknapparna.

När du återställer Safari tas alla cookies, alla sparade lösenord och all sparad Autoformulär-information bort och inte bara det som sparats under det aktuella surftillfället. Även cookies som har sparats i andra program kan tas bort.


Återställa Safari