Skróty klawiszowe Safari

Skróty klawiszowe do wielu poleceń w menu można zobaczyć obok ich nazw. Poniżej znajduje się kilka dodatkowych.

Czynność
Skrót klawiszowy

Strony internetowe

Wybór pola wyszukiwania

Control-Alt-F

Przewijanie do góry, w dół, lewo lub w prawo

Klawisze ze strzałkami

Przewijanie w dół o cały ekran

Klawisz Strona w dół      

Spacja

Przewijanie w górę o cały ekran

Klawisz Strona w górę      

Shift + Spacja

Otwarcie strony w nowej karcie

Przytrzymaj Control podczas klikania w łącze lub zakładkę

Otwarcie strony w nowej karcie i wyciągnięcie tej karty na wierzch

Przytrzymaj Control i Shift podczas klikania w łącze lub zakładkę

Wyciągnięcie na wierzch następnej karty      

Wyciągnięcie na wierzch poprzedniej karty

Control-Tab      

Control-Shift-Tab

Otwarcie w kartach wszystkich zakładek ze zbioru umieszczonego w pasku zakładek

Przytrzymaj Control i kliknij w zbiór w pasku zakładek

Oglądanie listy poprzednich stron według nazw

Naciśnij przycisk Wstecz lub Dalej i przytrzymaj go, aż pojawi się lista

Otwarcie pobranego pliku

Kliknij dwa razy w ikonę po prawej stronie nazwy pliku na liście w oknie pobierania

Zakładki

Dodanie zakładki do menu Zakładki

Otwórz stronę, po czym wciśnij Control-Shift-D

Dodanie zakładki do paska zakładek

Przeciągnij ikonę strony z pola adresu do paska

Zmiana miejsca zakładki na pasku zakładek

Przeciągnij zakładkę w lewo lub w prawo

Usunięcie zakładki z paska zakładek

Wyciągnij zakładkę poza pasek

Lista zakładek

Otwarcie listy zakładek

Control-Alt-B

Wybranie następnej zakładki lub folderu w zbiorze

Klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół

Otwarcie folderu w zbiorze

Klawisz Strzałka w prawo

Zamknięcie folderu w zbiorze

Klawisz Strzałka w lewo

Otwarcie folderu ze zbioru i wszystkich folderów, jakie się w nim znajdują

Alt-Strzałka w prawo

Zamknięcie folderu ze zbioru i wszystkich folderów, jakie się w nim znajdują

Alt-Strzałka w lewo

Zmiana nazwy lub adresu zakładki

Zaznacz zakładkę i kliknij w jej nazwę lub adres

Wybranie następnej pozycji (nazwy lub adresu zakładki) w celu edycji

Klawisz Tab

Zakończenie edycji zakładki

Klawisz Return lub Enter

Usunięcie zakładki z listy zakładek

Zaznacz zakładkę i wciśnij Delete

 

Skróty klawiszowe Safari