Przekazywanie uwag o Safari

W przypadku wystąpienia problemów z Safari można wysłać uwagi do Apple bezpośrednio z Safari. Uwagi mogą dotyczyć stron internetowych, które nie otwierają się poprawnie lub cech programu, które nie działają tak, jak użytkownik się tego spodziewa.

Jak wysłać uwagi o Safari?

  1. Wybierz „Raport błędów dla Apple” z menu czynności. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.

    Na ekranie pojawi się okno dialogowe z adresem strony otwartej w głównym oknie Safari. Adres ten może się przydać przy rozwiązywaniu problemu.

  2. Wpisz krótki opis problemu. Jeśli to możliwe, opis powinien zawierać czynności wykonywane podczas wystąpienia problemu.

  3. Jeżeli chcesz, możesz zaznaczyć opcje wysłania zrzutu ekranu lub kodu źródłowego bieżącej strony. Możesz także wybrać rodzaj problemu.

  4. Kiedy raport jest gotów, kliknij w przycisk Wyślij.

Safari wysyła podane informacje do Apple. Do raportu nie jest dołączany Twój adres email. Nie otrzymasz odpowiedzi na swój raport, ale Apple bardzo ceni czas, jaki poświęcasz na zgłoszenie błędu.

Jeżeli często wysyłasz takie raporty, możesz dostosować pasek narzędzi Safari, umieszczając w nim przycisk do wysyłania raportów.


Przekazywanie uwag o Safari