Gdy strona wygląda nieprawidłowo

Większość witryn zawiera deklarację kodowania, określającą sposób wyświetlania znaków narodowych. Gdy jednak witryna nie posiada deklaracji kodowania, użyte na niej znaki mogą być wyświetlane nieprawidłowo, jeżeli nie należą one do domyślnie używanego kodowania znaków.

Jak wybrać inne kodowanie tekstu?

Wybierz z menu Widok > „Kodowanie tekstu”, po czym wskaż odpowiednie kodowanie dla języka używanego na witrynie. W przypadku języka polskiego najczęściej będzie to „Europa Środkowa (ISO)”.

Jeżeli tekst na otwieranych stronach bardzo często wygląda nieprawidłowo, można zmienić domyślne kodowanie tekstu. Więcej informacji można znaleźć w poniższym temacie pomocy:


Gdy strona wygląda nieprawidłowo