Gdy Safari nie może otworzyć okna

Pomóc mogą następujące rady:

  • Pobierz i zainstaluj najnowsze uaktualnienia oprogramowania.

  • Sprawdź, czy dysk twardy działa prawidłowo i napraw go, jeśli to konieczne.

  • Zainstaluj Safari 4 ponownie.

Gdy Safari nie może otworzyć okna