Gdy nie można zachować lub wydrukować strony

Brak możliwości zachowania lub wydrukowania strony może oznaczać, że nie została ona jeszcze w pełni otwarta.

Kilka rozwiązań, które warto wypróbować:

Zaczekaj chwilę, aby Safari zakończyło otwieranie strony, po czym spróbuj ponownie ją wydrukować lub zachować.

Jeżeli otwieranie strony trwa zbyt długo, naciśnij klawisz Esc, aby je przerwać, po czym spróbuj ponownie.

Gdy nie można zachować lub wydrukować strony