Gdy brakuje arkusza stylów lub jest on uszkodzony

Do wyświetlania strony internetowej Safari może używać dodatkowego, ręcznie wskazanego arkusza stylów (CSS) w połączeniu ze stylami używanymi przez stronę. Może się jednak zdarzyć, że arkusz stylów używany przez witrynę unieważni arkusz wybrany ręcznie.

Jak sprawdzić, czy wybrany został prawidłowy arkusz stylów?

  1. Wybierz Preferencje z menu czynności, po czym kliknij w Zaawansowane. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.

  2. Sprawdź, jaki styl wybrany jest w menu „Arkusz stylów”. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij w przycisk pomocy (ze znakiem zapytania).

Gdy brakuje arkusza stylów lub jest on uszkodzony