Gdy automatyczne wypełnianie formularzy nie działa

Safari może automatycznie wypełniać formularze, wpisywać nazwy użytkownika i hasła dostępu do witryn internetowych. Jeżeli funkcja ta nie działa, można wypróbować poniższe sugestie.

Upewnij się, że automatyczne wypełnianie formularzy jest włączone

  • Wybierz Preferencje z menu czynności, po czym kliknij w Formularze. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.

  • Zaznacz pola wyboru „Używaj informacji z Książki adresowej” oraz „Wypełniaj pozostałe formularze”.

Sprawdź, czy na stronie jest formularz

Strona może nie zawierać żadnych pól przeznaczonych do wprowadzenia informacji.

Jeżeli automatyczne wypełnianie formularzy nadal nie działa, może to oznaczać, że Safari nie może dopasować posiadanych informacji do pól formularza. Przykładowo, do wypełniania formularzy używane są informacje z wizytówki użytkownika w Książce adresowej. Jeżeli formularz wymaga podania numeru telefonu, a numer ten nie jest wpisany na wizytówce w Książce adresowej, trzeba będzie go wprowadzić ręcznie.


Gdy automatyczne wypełnianie formularzy nie działa