Tworzenie zakładek do stron internetowych

Zakładki pozwalają na szybki powrót do ulubionych witryn internetowych.

Jak dodać zakładkę do witryny?

  1. Przejdź do strony internetowej, którą chcesz dodać do zakładek. Jeżeli korzystasz z przeglądania w kartach, możesz otworzyć kilka stron w osobnych kartach i dodać je jako zbiór zakładek.

  2. Wybierz Zakładki > „Dodaj zakładkę” lub Zakładki > „Dodaj zakładki dla tych kart”. Jeżeli menu Zakładki nie jest widoczne, naciśnij klawisz Alt, aby pokazać pasek menu.

  3. W otwartym oknie dialogowym wpisz nazwę zakładki lub zbioru.

  4. Wskaż, gdzie ma zostać umieszczona zakładka lub zbiór. Możesz dodać ją do paska zakładek, menu Zakładki lub do innego utworzonego przez siebie zbioru.

  5. Kliknij w Dodaj.

Chcąc szybko dodać zakładkę, wystarczy kliknąć w przycisk Dodaj (+), znajdujący się w pasku narzędzi lub przeciągnąć ikonę strony z paska adresu do paska zakładek.

Kliknięcie w ikonę otwartej książki pozwala uporządkować zakładki.


Tworzenie zakładek do witryn