Tworzenie zakładek do stron RSS

Można dodawać zakładki prowadzące do ulubionych stron RSS. Jeżeli utworzona została już zakładka do strony głównej jakiegoś serwisu, zakładkę do kanału RSS należy utworzyć osobno.

Jak utworzyć zakładkę do strony RSS?

  1. Otwórz stronę RSS, którą chcesz przeszukiwać. Przykładowo, otwórz witrynę www.gazetawyborcza.pl i kliknij w ikonę RSS w prawym końcu paska adresu.

    Jeżeli strona oferuje więcej niż jeden kanał RSS, kliknięcie w tę ikonę wyświetli listę dostępnych kanałów RSS. Wybierz ten, który chcesz przeglądać.

  2. Kliknij w przycisk Dodaj (+).

  3. Podaj nazwę dla zakładki, np. „Najnowsze wiadomości”.

  4. Wskaż, gdzie ma być umieszczona zakładka. Możesz dodać ją do paska zakładek, menu Zakładki lub do innego utworzonego przez siebie zbioru.

  5. Kliknij w Dodaj.

    Po kliknięciu w tę zakładkę Safari wyświetli listę najnowszych artykułów.

Jeżeli zakładka umieszczona zostanie w pasku lub menu zakładek, Safari może sprawdzać co jakiś czas, czy dostępne są nowe artykuły, i wyświetlać ich liczbę obok nazwy zakładki.


Tworzenie zakładek do stron RSS