Gromadzenie zakładek w menu zakładek

Można dodawać zakładki do menu zakładek, dzięki czemu będzie można je łatwiej znaleźć.

Jak dodać zakładki do menu zakładek?

  • Przejdź do strony internetowej, którą chcesz dodać do zakładek. Jeżeli korzystasz z przeglądania w kartach, możesz otworzyć kilka kart z różnymi stronami i dołączyć je wszystkie jako zbiór.

  • Wybierz Zakładki > „Dodaj zakładkę” lub Zakładki > „Dodaj zakładki dla tych kart”.

  • W otwartym oknie dialogowym wpisz nazwę zakładki lub zbioru.

  • Otwórz znajdujące się poniżej menu i wybierz „Menu zakładek”, po czym kliknij w Dodaj.

Jeżeli chcesz szybko dodać zakładkę do oglądanej właśnie strony internetowej, kliknij w przycisk Dodaj (+) w pasku narzędzi.

Jak usunąć zakładki z menu zakładek?

  • Kliknij w ikonę otwartej książki, aby zobaczyć listę swoich zakładek.

  • Kliknij w „Menu Zakładki” na liście zbiorów po lewej stronie okna.

  • Zaznacz na liście po prawej stronie jedną lub kilka zakładek, które chcesz usunąć, po czym naciśnij klawisz Delete.

    Jeżeli nie widać listy zakładek, ponieważ zakrywa je widok Cover Flow, przeciągnij w górę uchwyt, widoczny poniżej tego widoku.

Gromadzenie zakładek w menu zakładek