Automatyzacja RSS

Można włączyć w Safari powiadamianie o pojawieniu się nowych artykułów na stronach RSS oraz ustalić inne preferencje dotyczące RSS.

Jak ustawić preferencje RSS?

  1. Wybierz Preferencje z menu czynności, po czym kliknij w RSS. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.

  2. Wybierz opcje. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij w przycisk pomocy (ze znakiem zapytania).

Automatyzacja RSS