Automatyczne uzupełnianie formularzy

Wiele witryn zawiera formularze, które trzeba wypełnić aby się zarejestrować lub dokonać zakupu. Safari może uzupełniać je automatycznie.

Jak uzupełnić formularz sieciowy?

  1. Otwórz witrynę z formularzem.

  2. Kliknij w pole formularza i zacznij pisać.

    Safari spróbuje znaleźć informacje dla tego pola, przeszukując książkę adresową i informacje wprowadzone wcześniej do innych formularzy. Gdy znajdzie pasujący fragment, uzupełni wprowadzany tekst. Jeżeli nie znajdzie pasującego fragmentu, trzeba będzie uzupełnić pole formularza samemu.

  3. Jeżeli do wprowadzonego tekstu pasuje kilka możliwych zakończeń, wyświetlone zostanie menu. Wybierz z niego właściwe zakończenie i wciśnij klawisz Return.

Pola formularza, które zostały automatycznie uzupełnione, podświetlane są przez Safari na żółto.


Automatyczne uzupełnianie formularzy