Automatyczne podawanie haseł dostępu

Jeżeli nazw użytkownika, haseł dostępu i loginów używanych na różnych stronach internetowych jest zbyt wiele, aby je zapamiętać, Safari może zrobić to automatycznie.

Jak sprawić, by Safari zapamiętywało dane logowania na witrynach?

  1. Wybierz Preferencje z menu czynności, po czym kliknij w Formularze. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.

  2. Zaznacz „Nazwy użytkowników i hasła”.

  3. Otwórz witrynę i wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło dostępu. Gdy pojawi się pytanie, czy zapamiętać te informacje, kliknij w Tak.

Można wybierać, które hasła mają być zapamiętywane, a które nie. Kiedy pojawi się pytanie o zapamiętanie hasła, wystarczy kliknąć w przycisk „Nie teraz” lub „Nigdy” aby zrezygnować z jego zapamiętania.


Automatyczne podawanie haseł dostępu