Usuwanie zapamiętanych haseł

Można wyłączyć funkcję automatycznego podawania przez Safari nazw użytkownika i haseł dostępu, oraz usunąć zapamiętane dane.

Jak wyłączyć automatyczne podawanie haseł i usunąć zapamiętane dane?

  1. Wybierz Preferencje z menu czynności, po czym kliknij w Formularze. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.

  2. Wyłącz zaznaczenie pola wyboru „Nazwy użytkowników i hasła”, a następnie kliknij w umieszczony obok przycisk Edycja.

  3. Zaznacz nazwy użytkownika, które chcesz usunąć, po czym kliknij w przycisk Usuń. Możesz także kliknąć w przycisk „Usuń wszystko”.

    Zapamiętane hasła dostępu nie są wyświetlane na liście, ale po usunięciu nazwy użytkownika usuwane jest także skojarzone z nią hasło.

  4. Kliknij w Gotowe.

Usuwanie zapamiętanych haseł