Usuwanie historii odwiedzonych stron

Safari zapamiętuje listę adresów odwiedzanych stron. Lista ta pomaga powracać do tych stron, ale można ją usunąć dla zachowania prywatności.

Jak wymazać całą listę?

Wybierz Historia > Wymaż historię, po czym kliknij w przycisk Wymaż. Jeżeli menu Historia nie jest widoczne, naciśnij klawisz Alt, aby pokazać pasek menu.

Jak usuwać pojedyncze elementy z listy?

  • Kliknij w ikonę otwartej książki.

  • Kliknij w pozycję Historia na liście zbiorów po lewej stronie.

  • Zaznacz po prawej stronie okna rzeczy, które chcesz usunąć, po czym naciśnij klawisz Delete.

    Jeżeli nie widać listy zakładek, ponieważ zakrywa je widok Cover Flow, przeciągnij w górę uchwyt, widoczny poniżej tego widoku.

Jak włączyć automatyczne wymazywanie po określonym czasie?

  • Wybierz Preferencje z menu czynności, po czym kliknij w Ogólne. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.

  • Wybierz częstotliwość z menu „Usuwaj wpisy historii”.

Usuwanie historii odwiedzonych stron