Unikanie fałszywych witryn

Po otwarciu zabezpieczonej strony (np. witryny banku internetowego) Safari sprawdza jej certyfikat i porównuje go z zaufanymi certyfikatami. Jeżeli Safari nie rozpozna certyfikatu witryny (lub gdy witryna nie posiada żadnego certyfikatu), użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.

Więcej informacji na temat sposobu obsługi certyfikatów przez Safari można znaleźć w poniższym temacie pomocy:

Jak zareagować na ostrzeżenie dotyczące certyfikatu?

  • Kliknij w przycisk „Pokaż certyfikat” i sprawdź, czy certyfikat nie zawiera podejrzanych informacji.

    • Poszukaj informacji „Ten certyfikat został podpisany przez niezaufanego wystawcę”. Jeżeli zobaczysz taki komunikat, kliknij w przycisk Anuluj i nie otwieraj tej witryny.

    • Kliknij w kartę Szczegóły. Sprawdź, czy pola „nazwa” i „organizacja” odpowiadają nazwie osoby lub organizacji, która jest właścicielem witryny. Jeżeli cokolwiek wygląda dziwnie lub nie tak, jak się spodziewasz, kliknij w przycisk Anuluj i nie otwieraj tej witryny.

  • Jeżeli zdecydujesz się przejść do zablokowanej witryny, sprawdź jej adres w pasku adresu Safari, aby upewnić się, że jest on właściwy. Adres powinien zaczynać się od „https://”, a nazwa witryny powinna być wpisana prawidłowo, bez błędów. Czasami adresy fałszywych witryn różnią się od adresów zaufanych witryn jedną lub dwoma literami.

  • Skontaktuj się z administratorem witryny, wyjaśnij problem i poproś o dodatkowe informacje.

Kontynuacja oznacza zachowanie certyfikatu na dysku komputera, a ostrzeżenie to nie pojawi się już więcej odnośnie tej witryny — do momentu ponownego uruchomienia Safari. Certyfikat ten można później usunąć. Aby przeglądać i zarządzać certyfikatami, należy wybrać z menu Start > Panel sterowania, kliknąć w „Opcje internetowe”, a następnie w kartę Zawartość.


Unikanie fałszywych witryn