Przeglądanie prywatne

Podczas przeglądania witryn internetowych, Safari zapamiętuje wprowadzane na nich informacje, takie jak nazwy użytkownika, hasła dostępu czy numery kart kredytowych. Inne osoby korzystające z tego samego komputera mogą przejrzeć te informacje. Jeżeli nie chcesz, aby informacje te były zapamiętywane, skorzystaj z przeglądania prywatnego.

Przeglądanie prywatne jest domyślnie zawsze wyłączone po uruchomieniu Safari, niezależnie od tego, czy było włączone przy kończeniu pracy przeglądarki.

Jak włączyć przeglądanie prywatne?

  • Wybierz „Przeglądanie prywatne” z menu czynności. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.

  • Gdy pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie, kliknij w przycisk OK.

Jak wyłączyć przeglądanie prywatne?

  • Wybierz „Przeglądanie prywatne” z menu czynności, aby zniknęła ikona zaznaczenia. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.

  • Zamknij wszystkie okna Safari, które używane były do przeglądania prywatnych informacji.

  • Jeżeli okna te nie zostaną zamknięte, inni użytkownicy będą mogli przejrzeć odwiedzone strony za pomocą przycisków Wróć i Dalej.

Jeżeli zapomnisz włączyć przeglądania prywatnego:

Po zakończeniu przeglądania stron wybierz „Wyzeruj Safari” z menu czynności. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.

Gdy włączone jest przeglądanie prywatne, adresy stron nie są dodawane do listy historii, okno pobierania jest czyszczone, nie są zapamiętywane informacje podawane w formularzach, a wyszukiwane wyrażenia nie są dodawane do menu wyskakującego. Witryny, które przechowują bazy danych na dysku komputera nie mogą ich modyfikować, więc usługi zapewniane przez te witryny mogą być częściowo lub całkowicie niedostępne do momentu wyłączenia przeglądania prywatnego.

Wszelkie zmiany w plikach cookie, dokonane podczas przeglądania prywatnego, są usuwane w momencie wyłączenia tej funkcji.

Ważne: Funkcja przeglądania prywatnego usuwa jedynie nazwy pobranych rzeczy z okna pobierania. Aby pozbyć się pobranych plików, należy je ręczne usunąć z dysku.


Podobne tematy

Wyzerowanie Safari

Przeglądanie prywatne