Nieujawnianie haseł dostępu do witryn

Po podaniu nazwy użytkownika i hasła dostępu do witryny, Safari pyta, czy zapamiętać wprowadzone informacje. Można jednak zachować w tajemnicy hasło i wizytę na stronie.

Jak zapobiec zapamiętaniu informacji przez Safari?

  1. Otwórz witrynę i wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło dostępu.

  2. Gdy Safari zapyta, czy zapamiętać wprowadzone dane, kliknij w przycisk „Nigdy” lub „Nie teraz”.

    Kliknięcie w „Nigdy dla tej witryny” spowoduje, że Safari doda jej adres do listy witryn, na których ma nie zapamiętywać wprowadzanych danych.

Jeżeli po kliknięciu w „Nigdy dla tej witryny” chcemy usunąć jej adres z listy witryn, na których Safari nie zapamiętuje haseł, trzeba usunąć informacje o zapamiętanym haśle.


Nieujawnianie haseł dostępu do witryn