Konfigurowanie serwera proxy

Jeżeli komputer uzyskuje dostęp do Internetu poprzez sieć zabezpieczaną zaporą sieciową, niezbędne może okazać się podanie adresu serwera proxy, pozwalającego na dostęp do witryn internetowych i innych zasobów.

Przede wszystkim należy zapytać administratora sieci o rodzaj serwera proxy (np. „web proxy”), adres IP lub DNS serwera i numer portu.

Jak skonfigurować serwer proxy?

  1. Wybierz Preferencje z menu czynności, po czym kliknij w Zaawansowane. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.

  2. Kliknij w „Zmień ustawienia”. Otwarte zostanie okno „Właściwości: Internet”. (Jeśli używasz systemu Windows Vista, to okno dialogowe jest zatytułowane Opcje Internetu.)

  3. Kliknij w „Ustawienia sieci LAN” i wprowadź informacje uzyskane od dostawcy Internetu lub administratora sieci.

  4. Kliknij w przycisk OK.

Safari wysyła żądania otwarcia witryn do serwera proxy, zamiast bezpośrednio do danej witryny. W ten sposób serwer proxy pośredniczy między Safari a serwerem udostępniającym witrynę; stąd też pochodzi angielska nazwa tego serwera: proxy – pośrednik, pełnomocnik.

Konfigurowanie serwera proxy