Certyfikaty oraz bezpieczne witryny

Certyfikat to plik, który pomaga w zabezpieczaniu połączeń sieciowych. Określany jest także mianem certyfikatu cyfrowego i certyfikatu klucza publicznego.

Certyfikaty wydawane są przez zaufane organizacje, takie jak VeriSign, Inc. lub RSA Data Security, Inc. Po otwarciu zabezpieczonej strony (np. witryny banku internetowego) Safari sprawdza jej certyfikat i porównuje go z zaufanymi certyfikatami. Jeżeli Safari nie rozpozna certyfikatu witryny (lub gdy witryna nie posiada żadnego certyfikatu), użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.

Niektóre witryny zawierają nowe certyfikaty uwierzytelniające, tzw. „certyfikaty EV”, zapewniające trzystopniową weryfikację autentyczności. Safari obsługuje certyfikaty EV.

Informacje wysyłane do zabezpieczonej witryny są szyfrowane przez Safari. Do szyfrowania używany jest klucz zawarty w certyfikacie witryny. Nikt nie może przeczytać tych informacji podczas przesyłania. W ten sposób chronione są dane logowania, numery kart kredytowych, adresy i inne poufne informacje.

W przypadku konieczności otwarcia witryny wymagającej osobistego certyfikatu, użytkownik otrzyma instrukcje dotyczące jego instalacji. Po zainstalowaniu certyfikatu można będzie uzyskać dostęp do zabezpieczonej witryny. W przypadku problemów należy skontaktować się z jej administratorem.


Certyfikaty oraz bezpieczne witryny