Szybkie powracanie do wyników wyszukiwania

Safari umożliwia szybki powrót do strony z wynikami wyszukiwania po jej opuszczeniu.

Jak powrócić do wyników wyszukiwania?

  1. Wpisz słowo lub wyrażenie w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Return.

  2. Odwiedź kilka stron. Np. kliknij w przycisk Dom lub w parę łączy do innych stron internetowych. Zauważ, że w polu wyszukiwania pojawiło się pomarańczowe kółko ze zgiętą strzałką. Jest to przycisk szybkiego powrotu do strony początkowej.

  3. Kliknij w przycisk powrotu do strony początkowej, aby wrócić do wyników wyszukiwania.

Jeżeli wyszukiwanie przeprowadzane jest w kilku różnych oknach, kliknięcie w przycisk powrotu do strony początkowej spowoduje otwarcie osobnych wyników dla każdego okna.

Po kliknięciu przycisku powrotu w polu wyszukiwania, Safari usunie ten przycisk z pola wyszukiwania i z pola adresu.


Podobne tematy

Przeszukiwanie sieci

Szybki powrót do wyników wyszukiwania