Przeszukiwanie tematów RSS

Safari pozwala na utworzenie zakładki, automatycznie wyszukującej w artykułach ze strony RSS określonych tematów.

Jak utworzyć zakładkę wyszukującą tematy RSS?

  1. Otwórz stronę RSS, którą chcesz przeszukiwać. Przykładowo, otwórz witrynę www.gazetawyborcza.pl i kliknij w ikonę RSS w prawym końcu paska adresu.

    Jeżeli strona oferuje więcej niż jeden kanał RSS, kliknięcie w tę ikonę wyświetli listę dostępnych kanałów RSS. Wybierz ten, który chcesz przeglądać.

  2. W polu wyszukiwania artykułów wpisz temat, który chcesz znaleźć. Np. po wpisaniu „piłka nożna” znajdowane będą artykuły dotyczące tej dyscypliny sportowej.

  3. Kliknij w przycisk Dodaj (+).

  4. Podaj nazwę dla zakładki. Np. „Wiadomości sportowe”.

  5. Wskaż, gdzie ma być umieszczona zakładka. Możesz dodać ją do paska zakładek, menu Zakładki lub do jednego ze zbiorów zakładek (np. Sport).

  6. Kliknij w Dodaj.

    Po kliknięciu w zakładkę otwarta zostanie strona RSS z artykułami spełniającymi kryteria podane w polu wyszukiwania.

Przeszukiwanie tematów RSS