Przeglądanie w kartach

Strony internetowe można przeglądać w osobnych kartach w jednym oknie programu Safari.

Jak otwierać strony w kartach?

 • Jeżeli chcesz otworzyć łącze na witrynie, kliknij w nie prawym przyciskiem myszy i wybierz „Otwórz łącze w nowej karcie”.

  Możesz również kliknąć w łącze, trzymając wciśnięty klawisz Control.

 • Jeżeli chcesz otworzyć zakładkę z paska zakładek, kliknij w nią prawym przyciskiem myszy i wybierz „Otwórz w nowej karcie” (lub „Otwórz w kartach”, jeżeli jest to zbiór zakładek).

  Możesz również kliknąć w zakładkę, trzymając wciśnięty klawisz Control.

 • Jeżeli chcesz otworzyć poprzednią stronę, wciśnij klawisz Control i kliknij w przycisk Wstecz lub Dalej.

 • Jeżeli chcesz otworzyć listę zakładek lub stronę ze swoimi najważniejszymi witrynami (tzw. „Top Sites”), naciśnij klawisz Control i kliknij w ikonę otwartej książki lub w ikonę funkcji „Top Sites”.

Jak otworzyć karty z listy zakładek?

 • Kliknij w ikonę otwartej książki, aby wyświetlić listę zakładek.

 • Zaznacz w pasku bocznym zbiór z zakładkami, które chcesz otworzyć. Zakładki ze zbioru pojawią się po prawej stronie.

  Jeżeli nie widać listy zakładek, ponieważ zakrywa je widok Cover Flow, przeciągnij w górę uchwyt, widoczny poniżej tego widoku.

 • Zaznacz zakładki, które chcesz otworzyć, po czym naciśnij spację.

Jak dodać do zakładek nowy zbiór z zestawu kart?

 • Otwórz strony w osobnych kartach w oknie Safari.

 • Wybierz Zakładki > „Dodaj zakładkę dla tych kart”. Jeżeli menu Zakładki nie jest widoczne, naciśnij klawisz Alt, aby pokazać pasek menu.

 • Wpisz nazwę zakładki i wybierz, gdzie ją zachować, po czym kliknij w przycisk Dodaj.

Po umieszczeniu zbioru w pasku zakładek możesz jednym kliknięciem otworzyć wszystkie strony z tego zbioru. W tym celu kliknij w ikonę otwartej książki, zaznacz „Pasek zakładek” w pasku bocznym, po czym zaznacz pole wyboru „Auto-klik” obok nazwy zbioru na liście.

Jak zmieniać ułożenie kart?

 • Jeżeli chcesz zmienić kolejność kart, umieść wskaźnik nad kartą lub nad prawym rogiem karty i przeciągnij ją w lewo lub w prawo.

 • Jeżeli chcesz otworzyć kartę w innym oknie Safari, umieść wskaźnik nad kartą i przeciągnij ją do innego okna Safari lub na biurko.

 • Kliknij w kartę wciskając prawy przycisk myszy i wybierz „Przenieś kartę do nowego okna”.

Można również zmienić preferencje otwierania stron w kartach. W tym celu należy wybrać Preferencje z menu czynności i kliknąć w Karty. Menu czynności znajduje się w prawym górnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikoną koła zębatego.


Przeglądanie w kartach