Przeglądanie stron RSS

Można przeglądać strony RSS pojedynczo, lub wyświetlić kilka na jednej stronie. W ten sposób da się szybko przeglądać artykuły z kilku różnych witryn bez konieczności odwiedzania każdej z nich z osobna.

Jak wyświetlić pojedynczą stronę RSS?

  • Kliknij w ikonę RSS, gdy pojawi się ona w pasku adresu Safari.

  • Kliknij w zakładkę do strony RSS.

Jak wyświetlać kilka stron RSS jednocześnie?

  • Kliknij w ikonę otwartej książki, aby wyświetlić wszystkie zakładki.

  • Kliknij w przycisk Dodaj (+) na samym dole paska bocznego, aby utworzyć nowy „katalog bez nazwy”. Zmień jego nazwę na własną.

  • Przeciągnij do niego zakładki kilku stron RSS.

  • Przeciągnij katalog stron RSS do górnej części paska bocznego i upuść go na katalog „Pasek zakładek” lub „Menu Zakładki”.

Możesz teraz kliknąć w nazwę katalogu w pasku lub menu zakładek, po czym wybrać „Pokaż wszystkie artykuły RSS”.

Warto zwrócić uwagę, że podczas przeglądania stron RSS po prawej stronie okna Safari pojawiają się dodatkowe opcje, pozwalające na przeszukiwanie i sortowanie artykułów. Jest tam także suwak, za pomocą którego można zmienić ilość linii każdego artykułu, widocznych w oknie RSS.


Przeglądanie stron RSS