Powracanie do strony domowej

„Strona domowa” to strona widoczna po uruchomieniu Safari lub po otwarciu nowego okna Safari. Safari otwiera stronę domową ustawioną w preferencjach.

Jak powrócić do strony domowej z innej strony?

Wybierz Historia > Strona domowa.

Aby wskazać nową stronę domową lub określić, co ma pojawiać się w nowo otwieranych oknach Safari, należy wybrać z menu Safari > Preferencje i kliknąć w Ogólne.


Powracanie do strony domowej