Bladwijzers bewaren in het bladwijzermenu

U kunt bladwijzers aan het bladwijzermenu toevoegen, zodat ze gemakkelijker te vinden zijn.

Bladwijzers toevoegen aan het bladwijzermenu

  • Ga naar de webpagina die u wilt toevoegen aan de lijst met bladwijzers. Als u tabbladen gebruikt, kunt u meerdere pagina’s in tabbladen openen om ze setsgewijs als bladwijzer toe te voegen.

  • Kies ‘Bladwijzers’ > ’Bladwijzer toevoegen’ of kies ‘Bladwijzers’ > ’Voeg bladwijzer toe voor deze tabbladen’.

  • Typ in het dialoogvenster dat verschijnt een naam voor de bladwijzer of de set.

  • Open de keuzelijst, kies ‘Bladwijzermenu’ en klik op ‘Toevoegen’.

Als u snel een bladwijzer wilt toevoegen, klikt u op de knop met het plusteken (+) in de knoppenbalk.

Bladwijzers uit het bladwijzermenu verwijderen

  • Klik op het pictogram van een geopend boek om uw lijst met bladwijzers weer te geven.

  • Klik in de navigatiekolom op ‘Bladwijzermenu’ in de lijst ‘Sets’.

  • Selecteer in de lijst met bladwijzers aan de rechterkant een of meer bladwijzers die u wilt verwijderen en druk vervolgens op de Delete-toets.

    Als u de lijst met bladwijzers niet kunt zien omdat deze door de Cover Flow-weergave wordt bedekt, sleept u de greep onder de Cover Flow-schuifbalk omhoog.

Bladwijzers bewaren in het bladwijzermenu