Problemen bij het downloaden

De meeste typen bestanden die op het web te vinden zijn, kunnen door Safari worden verwerkt, maar het kan gebeuren dat u problemen ondervindt bij het downloaden of openen van een bestand. Hier vindt u meer informatie over mogelijke redenen.

Het downloaden is niet voltooid

  • U kunt een bestand niet openen terwijl het wordt gedownload. Wacht tot het downloaden is voltooid en probeer het bestand dan opnieuw te openen.

  • Het kan gebeuren dat een bestand door een probleem of beschadiging niet volledig kan worden gedownload. Probeer het bestand opnieuw te downloaden.

  • Kies ‘Venster’ > ’Downloads’ om de lijst met gedownloade bestanden weer te geven. Als het downloaden is onderbroken, klikt u op de knop om de download te hervatten. De knop voor het hervatten van de download is oranje met een gebogen pijl.

U kunt het bestand niet vinden

Als het bestand wel is gedownload maar u het bestand niet kunt vinden, kiest u ‘Venster’ > ’Downloads’ om de lijst met downloads te tonen. Klik op het vergrootglas naast de naam van het gewenste bestand om te zien waar het bestand zich bevindt.

Opmerking:Als u het bestand hebt verplaatst of de downloadlocatie na het downloaden hebt gewijzigd, kan Safari het bestand niet voor u zoeken of vanuit het downloadvenster openen.

Het bestand kan niet in het bijbehorende programma worden geopend

  • Als u het bestand niet kunt openen, beschikt u mogelijk niet over het geschikte programma. Raadpleeg voor meer informatie de site waar u het bestand hebt gedownload.

  • Als u het bestand niet kunt openen met het programma waarin het bestand is aangemaakt, is het bestand mogelijk beschadigd geraakt tijdens het downloaden. Verwijder het bestand en download het bestand opnieuw.

Het gedownloade bestand is gecomprimeerd

Het gedownloade bestand is mogelijk een gecomprimeerd archief of een schijfkopie met daarin het gewenste bestand. Als het bestand afkomstig is van een vertrouwde site, dubbelklikt u op het bestand om het te decomprimeren.

Problemen bij het downloaden