Feedback over Safari geven

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van Safari, kunt u dit vanuit Safari aan Apple melden. U kunt daarbij denken aan webpagina’s die niet juist worden geladen of functies die niet naar behoren werken.

Feedback over Safari versturen

  1. Kies ‘Bugs aan Apple rapporteren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel.)

    Er verschijnt een dialoogvenster met het webadres van de pagina die in het actieve venster is geopend. Het webadres kan nuttig zijn bij het evalueren van uw probleem.

  2. Typ een korte beschrijving van het probleem. Beschrijf, indien mogelijk, ook welke handeling u op de computer uitvoerde toen het probleem zich voordeed.

  3. U kunt eventueel een schermafbeelding of de broncode van de huidige pagina meesturen. Selecteer daarvoor de desbetreffende opties. U kunt ook het probleemtype selecteren.

  4. Wanneer uw rapport gereed is, klikt u op de knop ‘Versturen’.

Safari stuurt de informatie die u hebt opgegeven naar Apple. Uw e-mailadres wordt niet meegestuurd. U ontvangt geen antwoord, maar Apple stelt het bijzonder op prijs dat u de tijd hebt genomen om het probleem te melden.

Als u regelmatig rapporten verstuurt, kunt u de knop ‘Bug rapporteren’ aan de knoppenbalk van Safari toevoegen.


Feedback over Safari geven