Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand dat door een website wordt aangemaakt en op uw computer wordt bewaard. Cookies zijn normaal gesproken nuttig en onschadelijk.

Wanneer u een website bezoekt die met cookies werkt, wordt Safari gevraagd de cookies op uw computer te bewaren. Als u de site later nog een keer bezoekt, stuurt Safari de cookies van de site terug. De cookies bevatten informatie over u, zodat de site u gegevens kan laten zien die voor u relevant of interessant zijn.

Cookies kunnen persoonlijke gegevens bevatten, zoals uw naam en e-mailadres. Een website heeft alleen toegang tot de gegevens die u verstrekt. Een website kan dus alleen uw e-mailadres bepalen als u dit eerder hebt opgegeven. Een website kan geen toegang krijgen tot andere gegevens op uw computer.

Safari accepteert alleen cookies van websites die u opent. Dit kan helpen voorkomen dat bepaalde adverteerders cookies op uw computer opslaan. U kunt de voorkeuren voor cookies wijzigen, zodat Safari nooit cookies of altijd alle cookies accepteert.


Wat zijn cookies?