Een proxyserver instellen

Als de computer met het internet is verbonden via een netwerk dat door een firewall wordt beschermd, moet u mogelijk proxyservers opgeven om toegang te krijgen tot webpagina’s en andere internetbronnen.

Voordat u begint, moet u aan uw netwerkbeheerder vragen welk type proxyserver (bijvoorbeeld een webproxyserver) u moet opgeven, hoe het IP-adres of de DNS-naam van de server luidt en wat het poortnummer is.

Een proxyserver instellen

  1. Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu en klik op ‘Geavanceerd’. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel.)

  2. Klik op ‘Instellingen wijzigen’. Het dialoogvenster ‘Eigenschappen voor Internet’ wordt geopend. (Als u Windows Vista gebruikt, heet dit dialoogvenster ‘Internetopties’.)

  3. Klik op ‘Instellingen’ en wijzig de instellingen met de informatie die u van de netwerkbeheerder hebt ontvangen.

  4. Klik op ‘OK’.

De server wordt een ‘proxy’ (het Engelse woord voor ‘gemachtigde’) genoemd omdat Safari aanvragen voor webpagina’s naar de server verstuurt in plaats van rechtstreeks naar de website.

Een proxyserver instellen