Tømme bufferen

Safari tar vare på websidene du besøker, i en midlertidig plassering kalt «bufferen». Hvis du går tilbake til en webside du har besøkt tidligere, kan Safari hente websiden raskere fra bufferen enn fra Internett, så du sparer tid når du skal åpne sider du bruker ofte.

Hvis innholdet på en webside ser ut til å ikke være oppdatert, kan du tømme bufferen slik at Safari henter den nyeste versjonen av siden. Hvis du tror en webside ikke åpnes på riktig måte, kan det hjelpe å tømme bufferen.

Slik tømmer du bufferen:

Trykk Ctrl-Alt-E, og klikk deretter på Tøm.

Slik laster du inn nåværende side på nytt:

Trykk Ctrl-R, eller klikk på Last inn på nytt-ikonet (en bøyd pil) i adressefeltet i Safari.

Når du laster inn en side på nytt, vises alltid den nyeste versjonen av siden. Bufferen brukes ikke.

Tømme bufferen