Besøke websider

Du kan gå til en webside på flere måter. Du kan klikke på en kobling, klikke på et bokmerke eller en Top Site-forhåndsvisning eller skrive inn en Internett-adresse.

Slik går du til en webside ved hjelp av en kobling:

Klikk på koblingen. Du finner koblinger til websider mange steder:

  • Websider: Det er svært få blindveier på Internett. De fleste sider inneholder koblinger til flere andre sider. Klikk på koblingene for å navigere på og utforske websteder.

  • E-postmeldinger: Folk sender ofte koblinger i e-postmeldinger. Klikk på disse kun hvis du stoler på kilden.

  • Adressebok: Klikk på et websted som er oppført i adresseboken for å gå direkte til webstedet. (Du kan også legge til websteder fra adresseboken i bokmerkelisten.)

  • Andre dokumenter: Dokumenter som ikke er websider, kan inneholde koblinger du kan klikke på for å åpne websider. Hvis du ser noe som ser ut som en Internett-adresse, men som du ikke kan klikke på, kan du prøve følgende: Kopier adressen, åpne Safari, lim inn adressen i adresselinjen i Safari (øverst i Safari-vinduet), og trykk på returtasten eller Enter. Hvis adressen er gyldig, åpner Safari websiden koblingen peker til.

Slik går du til en webside ved hjelp av et bokmerke:

 • Klikk på bokmerket i bokmerkelinjen øverst i Safari-vinduet.

 • Velg bokmerket fra Bokmerker-menyen.

Hvis du vil vise og organisere bokmerker, klikker du på bokikonet i bokmerkelinjen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til og organiserer bokmerker, leser du:

Slik går du til en webside ved å skrive inn Internett-adressen:

 • Hvis adresselinjen (øverst i Safari-vinduet) inneholder tekst, markerer du teksten.

 • Skriv inn adressen.

  De fleste Internett-adresser er bygd opp på følgende måte: «http://www.eksempel.no.»

 • Gjør ett av følgende:

 • Hvis du besøker en side for første gang, trykker du på returtasten eller Enter etter at du har skrevet inn adressen.

 • Hvis du har besøkt siden tidligere, fyller Safari automatisk ut feltet med det beste treffet etter hvert som du skriver.

  Hvis Safari foreslår riktig websted, trykker du på returtasten eller Enter for å gå til webstedet. Hvis webstedet som vises, ikke er webstedet du vil besøke, ser du gjennom listen med forslag. Forslagene er hentet fra bokmerkene og loggen. Klikk på webstedet du vil gå til.

Unngå unødvendig tasting. Du trenger bare å skrive inn det viktigste, så vil Safari fylle inn resten. Hvis du for eksempel vil til «http://www.eksempel.no», skriver du «eksempel.no».

Beslektede emner

Gå tilbake til websider

Besøke websider